Wolno rosnąca odmiana, bardzo mocno zagęszczona i bardzo długo mająca kształt spłaszczonej kuli. Pędy krótkie, sztywne, zabarwienie igieł srebrzystoniebieskie. Przyrost roczny 7 – 10 cm, z czasem nabiera większego tempa. MroĽne zimy nie powodują u niej żadnych szkód. Wymagania glebowe i wilgotnościowe niewielkie.

Wymiary: (szerokość / wysokość / grubość pnia)

120 cm / 160 cm / 20 cm

Cena:

3800 PLN (brutto)


Inne z rodziny: