Niewielkie, wolnorosnące drzewo o regularnej, kulistej koronie do 4 m. średnicy. Zazwyczaj oferowana w formie piennej. Liście złożone, do 15 cm. długości. Nie zawiązuje kwiatów. Gatunek mało wymagający i dobrze znoszący suszę. Cenne malownicze drzewo do obsadzania ulic, parkingów, dużych odrodów, jako geometryczny akcent w kompozycjach roślinnych.

Wymiary: (szerokość / wysokość / grubość pnia)

120-140 cm / pa240 cm / 25-30 cm

Cena:

760 PLN (brutto)


Inne z rodziny: